Rowerem bezpiecznie do celu odc. 3 - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Rowerem bezpiecznie do celu odc. 3

Data publikacji 28.05.2020

Wyjeżdżamy na wycieczkę rowerową, jedziemy do pracy lub zwykłą przejażdżkę. Jakie zasady nas obowiązują? Co powinniśmy wiedzieć? Jak i którędy się poruszać. Dzisiejsza część cyklu „Rowerem bezpiecznie do celu” poświęcony jest zasadom poruszania się po drogach. Chcąc zrozumieć i zapamiętać przepisy ruchu drogowego, musimy zapoznać się z podstawowymi pojęciami.

Poruszając się po drodze, musimy znać i rozumieć przepisy ruchu drogowego. Powinniśmy być pewni nie tylko swoich umiejętności, ale także przepisów kodeksu drogowego. Zacznijmy od miejsca rowerzysty na drodze. Jadąc rowerem w pierwszej kolejności mamy obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.

znak C-13

Jeśli poruszamy się drogą, przy której nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów, mamy obowiązek jechać po jej prawej stronie. Dokładniej rzecz ujmując korzystać z prawego pobocza. W sytuacji, w której nie nadaje się ono do jazdy, możemy jechać przy prawej krawędzi jezdni. Jeżeli zbliżamy się do skrzyżowania, na którym możemy jechać w więcej niż jednym kierunku, możemy zająć środek pasa ruchu.


Kolejnym miejscem, gdzie rowerzyści mogą się poruszać to droga dla rowerów i pieszych. Oznaczone są one takimi znakami:


Jeśli droga dla rowerów oddzielona jest od drogi dla pieszych pionowo, wówczas rowerzyści poruszają się po stronie wskazanej na znaku. W drugim przypadku, gdy drogi te są oddzielone poziomo piesi i rowerzyści poruszają się całą szerokością, przy czym piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami.

Bardzo wiele wątpliwości wśród pieszych budzą rowerzyści poruszający się po chodnikach dla pieszych. Jazda rowerzysty po chodniku jest dozwolona w określonych przypadkach i pod pewnymi warunkami. Rowerzysta może poruszać się chodnikiem pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca pieszym gdy:

  • opiekuje się dzieckiem w wieku do 10 lat, które kieruje rowerem,
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i nie ma drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

A jak się zachować na przejściu dla pieszych?


Żaden pojazd, a rower także jest pojazdem, nie ma prawa przejechać po pasach wzdłuż. Rower przez takie skrzyżowanie należy przeprowadzić. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy to wykroczenie klasyfikowane w Kodeksie Wykroczeń w art. 90, lub 97 i może się zakończyć mandatem karnym.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przejazdu dla rowerzystów. Przejeżdżając przez przejazd dla rowerzystów, musimy zachować szczególną ostrożność. Nie można wjechać na przejazd bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, a także zwalniać i zatrzymywać się bez przyczyny. Zachować szczególną ostrożność w rejonie przejazdu dla rowerzystów muszą również kierujący pozostałymi pojazdami. Każdy przejazd oznaczony jest odpowiednimi znakami.

Coraz częściej na naszych drogach pojawiają się śluzy rowerowe. Znajdują się one na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub pasa ruchu. Służą one do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. W śluzie rowerowej kierujący rowerem może zatrzymać się obok innych rowerzystów. Kiedy zaistnieje możliwość dalszej jazdy w zamierzonym kierunku, rowerzysta obowiązany jest ją opuścić i zająć miejsce na jezdni zgodnie z przyjętymi zasadami. Niestety w naszym mieście nie ma jeszcze takich rozwiązań.