Wiadomości

Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi w Bielsku-Białej

Data publikacji 19.03.2020

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. W tym roku mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Bielska-Białej aktywnie włączyli się w tę inicjatywę i utworzyli Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Tradycję dzielenia się krwią mundurowi budują już od 7 lat. Od teraz będą również promować tę ideę w policyjnym środowisku.

Członkowie policyjnego klubu honorowych dawców krwi w Bielsku-Białej: Prezes: mł. asp. Mariusz Fender, sekretarz i skarbnik: sierż. szt. Bartosz Klimek oraz członek zarządu st. sierż. Marcin Misiarz.

Przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. W tym roku Samodzielny Pododdział Prewencji Policji z Bielska-Białej aktywnie włączył się w tę inicjatywę i utworzył Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Wydarzenie to jest okazją do jeszcze większej działalności na rzecz drugiego człowieka – oddając honorowo krew, policjanci ratują życie, zwiększają świadomość potrzeby regularnego oddawania krwi. Podstawowym celem klubu jest zapewnienie potrzebującym pacjentom krwi i preparatów krwiopochodnych, tym samym zabezpieczenie w bankach odpowiedniej jej ilości. Klub będzie się także zajmował propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest popularyzowanie zasad funkcjonowania Klubów Honorowego Dawstwa Krwi PCK i zasadności ich istnienia na terenie całego powiatu bielskiego.

Pomimo ogromnego postępu w dziedzinie medycyny, krwi nadal nie da się wyprodukować. Jest ona niezbędna do ratowania ludzkiego życia – potrzebują jej pacjenci po ciężkich operacjach, poszkodowani w wypadkach drogowych, chorzy na białaczkę i po przeszczepie szpiku.

"Ludzka krew jest bezcenna. Nawet najlepsza opieka i wiedza specjalistów nie są w stanie uratować życia, kiedy jej brakuje" – twierdzą policjanci z bielskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

Prezesem klubu został wybrany mł. asp. Mariusz Fender, jego sekretarzem i skarbnikiem sierż. sztab. Bartosz Klimek, a do zarządu wszedł st. sierż. Marcin Misiarz. Klub powstał przy wsparciu Dowódcy SPPP w Bielsku-Białej mł. insp. mgra Dariusza Fajferka, który także jest jednym z 56 członków i aktywnym krwiodawcą.

10 marca 2020 r. Klub zorganizował akcje krwiodawstwa na terenie SPPP Bielsko-Biała. 28 członków oddało łącznie blisko 13 litrów krwi. Akcje tego typu prowadzone są na terenie SPPP w Bielsku-Białej już od siedmiu lat. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 400 mundurowych i pracowników Policji, oddano ponad 200 litrów krwi.